O firmie

Pracownia EFEKT  założona została w 1997r.

W ramach pracowni wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe od A do Z.

Pracownia kompleksowo podchodzi do wykonywanej pracy w ramach całego procesu inwestycyjnego.
W zastępstwie Inwestora uzyskujemy wszelkie wyjściowe dokumenty tj: Decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej , Badanie geotechniczne, Opinie o pochodzenia gruntu
oraz inne dokumenty konieczne do uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Inwestor z naszej strony jest informowany o postępach przebiegających prac na każdym etapie.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Inwestor może liczyć na nasz czynny udział w dalszym procesie realizacji inwestycji w ramach nadzoru autorskiego lub w ramach objętego stanowiska kierownika budowy lub inspektora nadzoru, aż do uzyskania ostatecznego odbioru budynku do użytkowania

Zgrany zespół składający się z doświadczonych projektantów w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej pozwala na podjęcie każdego wyzwania projektowego.

Usługi

• projektowanie wszelkich obiektów budowlanych, w szczególności:
budynki mieszkalne jednorodzinne (typowe i indywidualne)
budynki mieszkalne wielorodzinne
obiekty przemysłowe (produkcyjne, magazynowe)
budynki użyteczności publicznej (handlowe, usługowe, administracyjne, biurowe)
obiekty sportowe (stadiony, hale sportowe, ścieżki zdrowia)
obiekty sakralne (kościoły, krzyże)
• projekty modernizacji - przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz rewaloryzacji obiektów zabytkowych
• zmiana sposbu użytkowania
• projektowanie uzbrojenia terenu : sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne etc
• Plany zagospodarowania terenu
• Obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
• zastępstwo inwestycyjne - INWESTOR NIE BIEGA PO URZĘDACH -  my to robimy za niego

Realizacje

Referencje

Nagrody

  1. http://www.projektowanie.slupsk.net/resources/blueprint-3.jpg
Firma godna zaufania
unia
logo 1
logo 1