O firmie

Moja firma powstała w 2000 roku. W początkowej fazie zajmowałam się projektowanie konstrukcyjnym oraz obliczeniami statycznymi. Po 6 latach istnienia firmy zajęłam się również wykonawstwem Dzięki 15-letniemu doświadczeniu zarówno w projektowaniu jak i nadzorowaniu obiektów budowlanych udało mi się wypracować wysokie standardy. Główną specjalizacją mojej firmy są nadzory budowlane jako kierownik budowy oraz inspektor nadzoru, oraz przeglądy okresowe budynków, które prowadzone są na terenie województwa pomorskiego , najczęściej w okolicach Słupska i Ustki.

Wykonując obowiązki jako kierownik budowy, rozpoczynam budowę jednocześnie zakładając dziennik budowy, doglądam prawidłowości prowadzonych robót budowlanych pod względem ich zgodności z projektem budowlanym oraz sztuką budowlaną. Służę również radą przy doborze materiałów i potrzebnych technologii na budowie. Inwestycje kończę złożeniem kompletnych dokumentów odbiorowych do nadzoru budowlanego i doprowadzając ją do pozwolenia na użytkowanie obiektu. Gratisowo do każdej swojej budowy, po jej zakończeniu wykonuję świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jako Inspektor nadzoru inwestorskiego pilnuję kosztów budowy oraz poprawności prac budowlanych odebranych przez kierownika budowy. Nie dopuszczam do przekroczenia założonych przez Inwestora kosztów całości inwestycji.

Usługi

KIEROWNIK BUDOWY
Wykonując obowiązki jako kierownik budowy, rozpoczynam budowę jednocześnie zakładając dziennik budowy, doglądam prawidłowości prowadzonych robót budowlanych pod względem ich zgodności z projektem budowlanym oraz sztuką budowlaną. Służę również radą przy doborze materiałów i potrzebnych technologii na budowie. Inwestycje kończę złożeniem kompletnych dokumentów odbiorowych do nadzoru budowlanego i doprowadzając ją do pozwolenia na użytkowanie obiektu. Gratisowo do każdej swojej budowy, po jej zakończeniu wykonuję świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jako Inspektor nadzoru inwestorskiego pilnuję kosztów budowy oraz poprawności prac budowlanych odebranych przez kierownika budowy. Nie dopuszczam do przekroczenia założonych przez Inwestora kosztów całości inwestycji.

INSPEKTOR NADZORU
Jako inspektor nadzoru inwestorskiego pomagam Inwestorom w wyborze Wykonawcy, przeprowadzam zapytania o cenę lub przetargi. Nadzoruje i doglądam pracę kierownika budowy i firm prowadzących budowę. Wykonuję kosztorysy sprawdzające i różnicowe. Pilnuje kosztów Inwestora na budowie.

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW
Wykonuję przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych.
Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku. Wykonuję również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z przeglądów sporządzam protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Realizacje

W trakcie budowy:

Zrealizowane:

Certyfkaty

  1. http://www.projektowanie.slupsk.net/resources/blueprint-3.jpg
Firma godna zaufania
unia
logo 1
logo 1