• Projektowanie
  Indywidualny projekt domu: Cena netto (zł)
  Dokumenty formalno-prawne:
  Decyzja o warunkach zabudowy 250
  decyzja na lokalizację wjazdu 150
  wypis z planu miejscowego 110
  wypis z rejestru gruntów – na 1 szt działki 50
  Decyzja przyłączeniowa – woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłociąg, prąd 500
  Mapa do celów projektowych – działka do 1500m2 650
  Geologia gruntów 800
  Uzgodnienia ZUD 400
  Projekt wjazdu na działkę 800
  Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego od 7000
  Typowy projekt domu: Cena netto (zł)
  Dokumenty formalno-prawne:
  Decyzja o warunkach zabudowy 250
  decyzja na lokalizację wjazdu 150
  wypis z planu miejscowego 110
  wypis z rejestru gruntów – na 1 szt działki 50
  Decyzja przyłączeniowa – woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłociąg, prąd 500
  Mapa do celów projektowych – działka do 1500m2 650
  Geologia gruntów 800
  Uzgodnienia ZUD 400
  Projekt wjazdu na działkę 800
  Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2200
  Obiekt handlowy/usługowy/hotelowy Cena netto (zł)
  Decyzja o warunkach zabudowy 1200
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach od 2500
  decyzja na lokalizację wjazdu 300
  wypis z planu miejscowego 150
  wypis z rejestru gruntów – na 1 szt działki 50
  Decyzja przyłączeniowa – woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłociąg, prąd 600
  Mapa do celów projektowych od 1000
  Geologia i hydrologia gruntów od 1500
  Uzgodnienia ZUD 1000
  Projekt wjazdu na działkę od 1800
  Projekt obiektu od 10 000
  Budynki gospodarcze/garażowe bez instalacji: Cena netto (zł)
  Dokumenty formalno-prawne:
  Decyzja o warunkach zabudowy 180
  wypis z planu miejscowego 110
  wypis z rejestru gruntów – na 1 szt działki 50
  Mapa do celów projektowych – działka do 1500m2 650
  Projekt budynku gospodarczego/garażowego 800
  Obiekt przemysłowy / magazynowy Cena netto (zł)
  Decyzja o warunkach zabudowy 2000
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Od 5000
  decyzja na lokalizację wjazdu 300
  wypis z planu miejscowego 150
  wypis z rejestru gruntów – na 1 szt działki 50
  Decyzja przyłączeniowa – woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłociąg, prąd 600
  Mapa do celów projektowych Od 1000
  Geologia i hydrologia gruntów Od 1500
  Uzgodnienia ZUD Od 1000
  Projekt wjazdu na działkę Od 1800
  Projekt obiektu przemysłowego Od 15000
  Projekt obiektu magazynowego Od 8 000
  Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
  Podane ceny nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W celu uzyskania ostatecznej ceny za wybraną usługę prosimy o kontakt.
 • Nadzór nad budową
  • Kierownik budowy – opcja standard – cena od 200 – 300 zł za wizytę

   Opcja STANDARD
  To podstawowy wariant kierowania budową. Oferta skierowana jest przede wszystkim do inwestorów, którzy wiedzą jak prowadzić proces budowany a osoba kierownika budowy jest konieczna z uwagi na wymogi Prawa Budowlanego.

  • Kierownik budowy – opcja optimum – cena 200 – 400 zł (do opcji standard jednorazowo)
  Opcja OPTIMUM
  To rozszerzony wariant kierowania budową. W zakres oferty wchodzi opcja STANDARD oraz weryfikacja materiałów do zamówienia przez inwestora na podstawie projektu bądź wykonanie zestawienia materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji, czasem wykonanie zestawienia niektórych materiałów zamiennych do budowy obiektu, pomoc w wyborze potencjalnych firm wykonawczych, pomoc w wyborze potencjalnych dostawców materiałów.

  • Inspektor nadzoru – cena od 200 – 300 zł za wizytę
  • Sporządzenie Planu BIOZ – cena od 200 - 300 zł
 • Kosztorysowanie
  "Wbijanie" pozycji z kosztorysu w wersji papierowej lub PDF do wersji elektronicznej (Norma/ Excell) od 1zł/pozycję
  Kosztorys ślepy na podstawie dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki w CAD) od 3zł/pozycję
  Kosztorys ślepy na podstawie dokumentacji w wersji papierowej lub PDF/ inne od 4zł/pozycję
  Kosztorys na podstawie przedmiaru w wersji elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath edytowalnym w programie kosztorysowym) 2,5-5zł/pozycję
  Kosztorys na podstawie przedmiaru - bez wskazanych podstaw wyceny 4-8zł/pozycję (min. 100zł/kosztorys)
  Kosztorys na podstawie dokumentacji w wersji elektronicznej (CAD) 5-9zł/pozycję (min. 150zł/kosztorys)
  Kosztorys na podstawie dokumentacji w wersji papierowej lub PDF 7-11zł/pozycję (min. 250zł/kosztorys)
  Kosztorys na budowę domu jednorodzinnego (stan surowy zamknięty) wykonany na podstawie projektu 8-12zł/pozycję (min. 250zł/kosztorys)
  Kosztorys na wykończenie/ remont mieszkania wykonany na podstawie projektu od 4zł/pozycję
  Weryfikacja kosztorysu - sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzaju materiałów i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu oraz zasadności pozycji od 8zł/pozycję
  Przedmiary robót - sprawdzanie i weryfikowanie przedmiarów od 7zł/pozycję (min. 150zł za weryfikację)
  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju robót i pracochłonności
  Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi netto i nie stanowią oferty.
  Dokładnej wyceny usług dokonujemy każdorazowo po indywidualnej analizie przedmiotu, zakresu i terminu realizacji zadania.
  Zapraszamy do współpracy. Dla stałych klientów oferujemy ceny promocyjne.
  Gwarantujemy szybkość i jakość usług.
 • Świadectwa energetyczne budynków


  Charakterystyka energetyczna:
  Lokal mieszkalny od 100zł
  Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 200m2 od 200zł
  Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200m2 od 250zł
  Budynek wielorodzinny od 300zł
  Budynek użyteczności publicznej od 400zł
  Pozostałe budynki np. hale produkcyjne, hale magazynowe, usługowe, biurowce itd. od 600 zł


  Świadectwa energetyczne:
  Lokal mieszkalny od 200zł
  Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 200m2 od 300zł
  Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200m2 od 350zł
  Budynek wielorodzinny od 500zł
  Budynek użyteczności publicznej od 700zł
  Pozostałe budynki np. hale produkcyjne, hale magazynowe, usługowe, biurowce itd. od 800 zł
 1. http://www.projektowanie.slupsk.net/resources/blueprint-3.jpg
Firma godna zaufania
unia
logo 1
logo 1